Działanie 6.8 II runda – Lista zawartych umów

Dodano przez: Alicja Giszczak | 28 grudnia 2022

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje listę zawartych umów w ramach konkursu RPZP.06.08.00-IP.02-32-K73/22 z dnia 22.04.2022 r. II runda – stan na dzień 28.12.2022 r. Pobierz plik

W kwestiach spornych rozstrzygnięcie zawsze będzie dokonywane w oparciu o dokument zamieszczony w formacie pdf.