Działanie 6.8 (ergonomia pracy) – Lista wniosków zakwalifikowanych do I fazy oceny – runda III

Dodano przez: Alicja Giszczak | 15 listopada 2022

 

W związku z zakończeniem oceny wniosków pod kątem braków w zakresie warunków formalnych w ramach III rundy konkursu nr RPZP.06.08.00-IP.02-32-K73/22, Działania 6.8 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje Listę projektów, które zostały pozytywnie zweryfikowane pod względem warunków formalnych i tym samym zostały skierowane do I fazy oceny merytorycznej.  Pobierz plik