Działanie 6.8 (ergonomia pracy) – Lista wniosków zakwalifikowanych do I fazy oceny merytorycznej – runda IV

Dodano przez: Alicja Giszczak | 15 grudnia 2022

W związku z zakończeniem oceny wniosków pod kątem braków w zakresie warunków formalnych w ramach IV rundy konkursu nr RPZP.06.08.00-IP.02-32-K73/22, Działania 6.8 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje Listę projektów, które zostały pozytywnie zweryfikowane pod względem warunków formalnych i tym samym zostały skierowane do I fazy oceny merytorycznej. Pobierz plik