Działanie 6.8 (ergonomia pracy) – Lista wniosków, które zostały zakwalifikowane do I fazy oceny merytorycznej – runda II

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 2 września 2022

W związku z zakończeniem oceny wniosków pod kątem braków w zakresie warunków formalnych w ramach II rundy konkursu nr RPZP.06.08.00-IP.02-32-K73/22, Działania 6.8 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje Listę projektów, które zostały pozytywnie zweryfikowane pod względem warunków formalnych i tym samym zostały skierowane do I fazy oceny merytorycznej.