Działanie 6.8 ergonomia pracy – Lista projektów wybranych do dofinansowania – V runda

Dodano przez: Alicja Giszczak | 31 marca 2023

W związku  z rozstrzygnięciem V rundy konkursu nr RPZP.06.08.00-IP.02-32-K73/22, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje Listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 6.8. Jednocześnie, ze względu na fakt, iż  wartość dofinansowania projektów, które osiągnęły minimum punktowe, nie przekracza zaplanowanej na dany konkurs alokacji, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie podjął decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny strategicznej.

Jednocześnie Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje informację o składzie Komisji Oceny Projektów dla rozstrzygniętej V rundy konkursu nr RPZP.06.08.00-IP.02-32-K73/22.

Pobierz plik: 

Lista członków KOP

Lista projektów V runda