Działanie 6.8 ergonomia pracy – Lista projektów wybranych do dofinansowania – IV runda

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 28 lutego 2023

W związku  z rozstrzygnięciem IV rundy konkursu nr RPZP.06.08.00-IP.02-32-K73/22, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje Listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 6.8. Jednocześnie informujemy, iż w ramach przedmiotowego konkursu Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny strategicznej.

Jednocześnie Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje informację o składzie Komisji Oceny Projektów dla rozstrzygniętej IV rundy konkursu nr RPZP.06.08.00-IP.02-32-K73/22.