Działanie 6.8 ergonomia pracy – Lista projektów wybranych do dofinansowania – III runda

Dodano przez: Alicja Giszczak | 30 grudnia 2022

W związku  z rozstrzygnięciem III rundy konkursu nr RPZP.06.08.00-IP.02-32-K73/22, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje Listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 6.8. Jednocześnie informujemy, iż w ramach przedmiotowego konkursu Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny strategicznej.

Jednocześnie Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje informację o składzie Komisji Oceny Projektów dla rozstrzygniętej III rundy konkursu nr RPZP.06.08.00-IP.02-32-K73/22.

Pobierz plik:

Lista projektów – III runda i skład KOP