Działanie 6.8 ergonomia pracy – Lista projektów wybranych do dofinansowania – I runda

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 12 sierpnia 2022

W związku  z rozstrzygnięciem I rundy konkursu nr RPZP.06.08.00-IP.02-32-K73/22, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje Listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 6.8. Jednocześnie informujemy, iż w ramach przedmiotowego konkursu Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny strategicznej oraz Instytucja Organizująca Konkurs dokonała zwiększenia alokacji, w związku z powyższym wszystkie projekty ocenione pozytywnie w ramach I fazy otrzymały dofinansowanie.

Jednocześnie Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje informację o składzie Komisji Oceny Projektów dla rozstrzygniętej I rundy konkursu nr RPZP.06.08.00-IP.02-32-K73/22.