Działanie 6.8 (ergonomia pracy) – informacja po spotkaniu online

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 7 kwietnia 2022

6 kwietnia 2022 r. odbyło się spotkanie informacyjne w formie wideokonferencji online, dotyczące naboru wniosków w ramach Działania 6.8 RPO WZ 2014-2020, przewidzianego na  wdrożenie programów zdrowotnych dla osób w wieku aktywności zawodowej.

Podczas spotkania, w którym wzięli udział przedstawiciele podmiotów zainteresowanych aplikowaniem, omówiono m.in. szczegółowe kryteria konkursu, jego główne założenia i wytyczne do realizacji projektów, a także udzielono odpowiedzi na wszystkie zadane przez uczestników pytania.

W ramach konkursu można otrzymać dofinansowanie na wdrożenie programów zdrowotnych ukierunkowanych na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, w tym z zakresu ergonomii pracy oraz wdrożenie programów przekwalifikowania pracowników długotrwale pracujących w warunkach negatywnie wpływających na zdrowie, przygotowujące do kontynuowania pracy na innych stanowiskach o mniejszym obciążeniu dla zdrowia.

Konkurs został podzielony na rundy i terminy od których można składać wnioski:

I runda od dnia 22.04.2022 r., do dnia 23.05.2022 r. do godz. 15:00:00

II runda od dnia 22.06.2022 r., do dnia 22.08.2022 r. do godz.15:00:00

III runda od dnia 23.08.2022 r. do dnia 24.10.2022 r. do godz.15:00:00

Pobierz plik:
Prezentacja ze spotkania