Działanie 6.8 – aktualizacja załączników do Regulaminu konkursu nr RPZP.06.08.00-IP.02-32-K31/17

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 25 września 2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, udostępnia w dniu dzisiejszym, tj. 25 września 2017 r. zaktualizowane załączniki do Regulaminu konkursu nr RPZP.06.08.00-IP.02-32-K31/17.
Modyfikacji uległy załączniki:
7.2. Wzór umowy o dofinansowanie projektu,
7.3. Wzór umowy o dofinansowanie projektu – kwoty ryczałtowe,
7.10. Wzór Listy sprawdzającej wniosek o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO WZ 2014-2020.
Regulamin konkursu (obowiązująca wersja 1.0 z dnia 31.08.2017 r.) oraz pozostałe załączniki nie uległy zmianie.

Pobierz pliki:
Tabela rejestr zmian
Załączniki