Działanie 6.8 – Aktualizacja Regulaminu konkursu nr RPZP.06.08.00-IP.02-32-K31/17

Dodano przez: Alicja Giszczak | 30 października 2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w ramach Działania 6.8 RPO WZ, udostępnia w dniu dzisiejszym, tj. 30.10.2017 r. zaktualizowany Regulamin konkursu dla Działania 6.8, wersja 1.1 z dnia 30.10.2017 r.
UWAGA! W Regulaminie konkursu zmianie uległy m. in. zapisy w punktach 4.5 oraz 5.3, zamieszczono załącznik nr 7.14 oraz usunięto załącznik nr 7.1.2.
Szczegółowy wykaz zmian znajduje się w tabeli Rejestr zmian.
Ponadto, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje w dniu dzisiejszym, tj. 30.10.2017 r. Listę sprawdzającą dla projektodawców pomocną w stwierdzeniu, czy wniosek spełnia wszystkie wymagania i kryteria oceny w ramach konkursu RPZP.06.08.00-IP.02-32-K31/17.
Pobierz plik:
Aktualizacja Regulaminu  wersja 1.1
Tabela rejestr zmian
Lista sprawdzająca
Aktualizacja załączników