Działanie 6.8 – Aktualizacja Regulaminu konkursu, nr konkursu RPZP.06.08.00-IP.02-32-K31/17

Dodano przez: Alicja Giszczak | 10 listopada 2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w ramach Działania 6.8 RPO WZ, udostępnia w dniu dzisiejszym, tj. 10.11.2017 r. zaktualizowany Regulamin konkursu dla Działania 6.8, wersja 1.2 z dnia 10.11.2017 r.
UWAGA! W Regulaminie konkursu zmianie uległy m. in. zapisy w punktach 4.5 oraz 5.3.
Aktualizacja dotyczy zmian technicznych i doprecyzowania zapisów w Regulaminie konkursu.
Szczegółowy wykaz zmian znajduje się w tabeli Rejestr zmian.
Załączniki do Regulaminu konkursu nie uległy zmianie.
 Pobierz plik:
Aktualizacja Regulaminu
Tabela Rejestr zmian