Działanie 6.8 – Aktualizacja Regulaminu konkursu

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 17 maja 2022

Udostępniamy w dniu dzisiejszym, tj. 17 maja 2022 r. zaktualizowany Regulamin konkursu dla Działania 6.8 Wdrożenie kompleksowych programów zdrowotnych oraz przedsięwzięć zapobiegających istotnym problemom zdrowotnym regionu oraz dotyczących chorób negatywnie wpływających na rynek pracy, ułatwiających powroty do pracy, umożliwiających wydłużenie aktywności zawodowej oraz zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne wersja 1.1 z dnia 17.05.2022 r.

Szczegółowy wykaz zmian znajduje się w tabeli Rejestr zmian.

Pobierz plik:
Regulamin konkursu (wersja 1.1)
Załącznik nr 7.18 INSTRUKCJA wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu objętego kwotami ryczałtowymi w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 dla projektów, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (wersja 1.1)
Tabela rejestr zmian