Działanie 6.8 – Aktualizacja Regulaminu konkursu

Dodano przez: Alicja Giszczak | 20 stycznia 2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, udostępnia w dniu dzisiejszym, tj. 20.01.2020 r.zaktualizowany Regulamin konkursu nr RPZP.06.08.00-IP.02-32-K58/20 w wersji 1.1 z dnia 17.01.2020 r.

Szczegóły dotyczące aktualizacji zostały przedstawione wtabeli Rejestr zmian.

Zmienie uległy również załączniki do Regulaminu konkursu nr 7.10 Wzór Listy sprawdzającej wniosek o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO WZ 2014-2020oraz nr 7.18 Wzór karty oceny strategicznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Zmiana Regulaminu konkursu obowiązuje od dnia opublikowania informacji na stronie internetowej.

Pobierz plik:

Aktualizacja Regulaminu wersja 1.1

Załączniki

Tabela rejestr zmian