Działanie 6.8 Aktualizacja listy projektów po procedurze odwoławczej – IV runda

Dodano przez: Alicja Giszczak | 5 kwietnia 2023

W związku z zakończoną procedurą odwoławczą w ramach konkursu nr RPZP.06.08.00-IP.02-32-K73/22 – runda IV, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje Listę projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 6.8 Wdrożenie kompleksowych programów zdrowotnych oraz przedsięwzięć zapobiegających istotnym problemom zdrowotnym regionu oraz dotyczących chorób negatywnie wpływających na rynek pracy, ułatwiających powroty do pracy, umożliwiających wydłużenie aktywności zawodowej oraz zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 – aktualizacja po zakończonej procedurze odwoławczej – runda IV. Pobierz plik