Działanie 6.8 – Aktualizacja harmonogramu oceny wniosków

Dodano przez: Alicja Giszczak | 28 lutego 2018

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pełniący rolę IP w ramach Działania 6.8 Wdrożenie kompleksowych programów zdrowotnych dotyczących chorób negatywnie wpływających na rynek pracy, ułatwiających powroty do pracy, umożliwiających wydłużenie aktywności zawodowej oraz zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne RPO WZ 2014-2020 informuje o wydłużeniu etapu oceny merytorycznej wniosków w ramach konkursu nr RPZP.06.08.00-IP.02-32-K31/17 do dnia 14 marca 2018 r. W związku z powyższym zostaje udostępniony zaktualizowany harmonogram przeprowadzania etapów oceny i wyboru wniosków w odniesieniu do ww. konkursu. Pobierz plik
Jednocześnie informujemy, iż w przypadku, gdy dotrzymanie harmonogramu nie będzie możliwe WUP w Szczecinie zastrzega sobie prawo do kolejnej aktualizacji harmonogramu.