Działanie 6.7 – Zmiana terminu złożenia wniosków

Dodano przez: Alicja Giszczak | 22 grudnia 2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje o przesunięciu terminu (daty granicznej), do którego należy składać wnioski w ramach Działania 6.7 Programy zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach Kontraktów Samorządowych RPO WZ 2014-2020.
Aktualna data zakończenia naboru to 9 stycznia 2017 r.
Jednocześnie WUP w Szczecinie informuje, że zapisy Regulaminu konkursu na dofinansowanie projektów w ramach Działań  RPO WZ 2014-2020 objętych mechanizmem projektu zintegrowanego – Kontraktu Samorządowego wraz z załącznikami pozostały niezmienione.