Działanie 6.7 – Zbiorcza lista zawartych umów

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 29 września 2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje zbiorczą listę zawartych umów w ramach konkursu nr RPZP.KS-IZ.00-32-001/15 RPZP.06.07.00-IP.02-32-001/15 – stan na dzień 29.09.2017 r. Pobierz plik