Działanie 6.7 w ramach RPO WZ 2014-2020. Spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków w ramach Kontraktu Samorządowego

Dodano przez: Alicja Giszczak | 20 lipca 2016

W dniu 19 lipca 2016 r., w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Działania 6.7 Programy zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach Działań RPO WZ 2014–2020, objętych mechanizmem projektu zintegrowanego – Kontraktu Samorządowego.

W pierwszej części spotkania  omówiono zalecenia i wskazówki dotyczące naboru wniosków w tym: typy projektów, grupy docelowe, podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie, zasady oceny wniosków, koszty pośrednie i bezpośrednie projektu. W drugiej części spotkania zaprezentowano obsługę techniczną generatora wniosków aplikacyjnych LSI 2014 oraz przedstawiono odpowiedzi na  pytania dotyczące  organizowanego konkursu, zgłoszone przez uczestników.

 

Prezentacja dotycząca Regulaminu naboru Działanie 6.7 KS Nr 1
1,2 MiB
238 Downloads
Szczegóły