Działanie 6.7 w ramach RPO WZ 2014-2020 – aktualizacja Zaleceń dotyczących składania wniosków aplikacyjnych projektów priorytetowych, konkursnr RPZP.06.07.00-IP.02-32-001/15

Dodano przez: Daniel Sawicki | 8 września 2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie (WUP w Szczecinie), pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej (IP) w ramach Działania 6.7 Programy zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach Kontraktów Samorządowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (RPO WZ), udostępnia w dniu dzisiejszym, tj. 08.09.2016 r. zaktualizowany dokument Zalecenia dotyczące składania wniosków aplikacyjnych projektów priorytetowychw ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 objętych mechanizmem projektu zintegrowanego – Kontraktu Samorządowego Oś priorytetowa VI Rynek pracy Działanie 6.7 , wersja 1.1.
Szczegółowy wykaz zmian znajduje się w tabeli Rejestr zmian.

 

Rejestr Zmian z dnia 25.08.2016
Rejestr Zmian z dnia 25.08.2016
Rejestr-zmian_25082016.docx
732,3 KiB
163 Downloads
Szczegóły
Zalecenia dot. składania wniosków aplikacyjnych projektów priorytetowych RPO WZ objetych mechanizmem projektu zintegrowanego - KS dla Działania 6.7 wersja 1.1
1,3 MiB
229 Downloads
Szczegóły
Załączniki do zaleceń
Załączniki do zaleceń
zalaczniki-do-Zalecen.7z
10,3 MiB
71 Downloads
Szczegóły