Działanie 6.7 RPO WZ 2014-2020 – aktualizacja Regulaminu konkursu nr RPZP.06.07.00-IP.02-32-001/15

Dodano przez: Katarzyna Sobieraj | 4 listopada 2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie udostępnia w dniu dzisiejszym, tj. 04.11.2016 r. zaktualizowany dokument Regulamin konkursu na dofinansowanie projektów w ramach Działań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 objętych mechanizmem projektu zintegrowanego – Kontraktu Samorządowego.
Szczegółowa informacja znajduje się w tabeli Wykaz zmian.
Jednocześnie WUP w Szczecinie udostępnia w dniu dzisiejszym, tj. 04.11.2016 r. zaktualizowane Zalecenia dotyczące składania wniosków aplikacyjnych projektów priorytetowychw ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 objętych mechanizmem projektu zintegrowanego – Kontraktu Samorządowego Oś priorytetowa VI Rynek pracy Działanie 6.7.
W przedmiotowym dokumencie dokonano następujących zmian, wynikających z aktualizacji Regulaminu konkursu:
LP
Pkt., który uległ zmianie, str.
było
jest
UWAGI
1.
str.1
wersja 1.1
Szczecin, dnia 25 sierpnia 2016 r.
wersja 1.2
Szczecin, dnia 26października 2016 r.
Aktualizacja.
2.
2.4.1, str. 10
Dokumentację aplikacyjną należy złożyć do WUP w terminie naboru projektów priorytetowych tj. od dnia 4.07.2016 r. do 6 miesięcy od dnia podpisania Kontraktu Samorządowego, w ramach którego dany projekt priorytetowy został przewidziany do realizacji.
Dokumentację aplikacyjną należy złożyć do WUP w terminie naboru projektów priorytetowych tj. od dnia 4.07.2016 r. do 7 miesięcy od dnia podpisania Kontraktu Samorządowego, w ramach którego dany projekt priorytetowy został przewidziany do realizacji.
Wydłużenie terminu naboru.
Regulamin Konkursu, Opis zmian RK, Wskazówki i zasady KS z dnia 04.11.2016
Regulamin Konkursu, Opis zmian RK, Wskazówki i zasady KS z dnia 04.11.2016
regulamin_konkursu_rpzpks-iz00-32-001_15_zm_20161026.zip
1,1 MiB
69 Downloads
Szczegóły