Działanie 6.6 – Zbiorcza lista zawartych umów

Dodano przez: Alicja Giszczak | 31 grudnia 2018

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje zbiorczą listę zawartych umów w ramach konkursu nr RPZP.06.06.00-IP.02-32-K37/18 – stan na dzień 31.12.2018 r. Pobierz plik