Działanie 6.6 – Zbiorcza lista zawartych umów

Dodano przez: Alicja Giszczak | 30 kwietnia 2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje listę zawartych umów w ramach konkursuRPZP.06.06.00-IP.02-32-K53/19– stan na dzień 30.04.2020 r. Pobierz plik

W kwestiach spornych rozstrzygnięcie zawsze będzie dokonywane w oparciu o dokument zamieszczony w formacie pdf.