Działanie 6.6 – Zakończenie naboru wniosków

Dodano przez: Alicja Giszczak | 26 września 2019

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w ramach konkursu nr RPZP.06.06.00-IP.02-32-K53/19, opublikowano 40 wniosków, o wnioskowanej wartości dofinansowania wynoszącej 40 035 270,03 PLN.