Działanie 6.6 w ramach RPO WZ 2014-2020 – udostępnienie załączników 7.10 Wzór listy sprawdzającej braki formalne oraz 7.11 Wzór listy sprawdzającej wniosek o dofinansowanie do Regulaminu naboru nr RPZP.06.06.00-IP.02-32-K03/16

Dodano przez: admin | 29 lutego 2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 6.6 Programy zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, udostępnia w dniu dzisiejszym, tj. 29 lutego 2016 r. załączniki nr 7.10 Wzór listy sprawdzającej braki formalne oraz 7.11 Wzór listy sprawdzającej wniosek o dofinansowanie do Regulaminu konkursu nr RPZP.06.06.00-IP.02-32-K03/16 dla projektów realizowanych w ramach w/w Działania.

Załączniki do Działania 6.6
Załączniki do Działania 6.6
Zalaczniki_Dzialanie_6.6_20160229.zip
11,0 MiB
14 Downloads
Szczegóły