Działanie 6.6 w ramach RPO WZ 2014-2020 – aktualizacja Regulaminu konkursu nr RPZP.06.06.00-IP.02-32-K03/16 – WYDŁUŻENIE NABORU WNIOSKÓW

Dodano przez: admin | 21 marca 2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 6.6 Programy zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, udostępnia w dniu dzisiejszym, tj. 21 marca 2016 r.zaktualizowany Regulamin konkursu nr RPZP.06.06.00-IP.02-32-K03/16 w wersji 1.1. Aktualizacja dokumentu wynika z przedłużenia terminu naboru wniosków do dnia 22 kwietnia 2016 r.

W Regulaminie nr RPZP.06.06.00-IP.02-32-K03/16 wprowadzono również inne zmiany o charakterze doprecyzowującym, zgodnie z Rejestrem zmian dostępnym poniżej.

Ogłoszenie o konkursie
Ogłoszenie o konkursie
OGLOSZENIE_6_6_20160321.docx
1,9 MiB
155 Downloads
Szczegóły
Regulamin konkursu wersja 1.1 z dnia 21.03.2016
Regulamin konkursu wersja 1.1 z dnia 21.03.2016
RK_Dzialanie_6_6_RPO_WZ_wersja_1_1_250160321_2.pdf
787,0 KiB
135 Downloads
Szczegóły
Tabela rejestr zmian
Tabela rejestr zmian
Tabela_Rejestr_zmian_Dzialanie_6.6_20160321.docx
2,0 MiB
102 Downloads
Szczegóły
Załączniki wersja 1.1
Załączniki wersja 1.1
Zal_6_6_21_03_16.zip
10,1 MiB
21 Downloads
Szczegóły