Działanie 6.6 w ramach RPO WZ 2014-2020 – Aktualizacja Regulaminu konkursu nr RPZP.06.06.00-IP.02-32-K03/16 – WYDŁUŻENIE NABORU WNIOSKÓW

Dodano przez: Katarzyna Sobieraj | 21 kwietnia 2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 6.6 Programy zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, udostępnia w dniu dzisiejszym, tj. 21 kwietnia 2016 r. zaktualizowany Regulamin konkursu nr RPZP.06.06.00-IP.02-32-K03/16 w wersji 1.2.
Aktualizacja dokumentu wynika z przedłużenia terminu naboru wniosków do dnia 30 maja 2016 r. oraz wprowadzenia do Regulaminu zmian o charakterze doprecyzowującym zgodnym z Rejestrem zmian dostępnym poniżej.
Ogłoszenie o konkursie
Ogłoszenie o konkursie
OGLOSZENIE-6-6_20160421.docx
1,9 MiB
92 Downloads
Szczegóły
Regulamin konkursu wersja 1.2
Regulamin konkursu wersja 1.2
RK_Dzialanie-6-6_RPO-WZ_wersja-1-2-20160421.pdf
751,6 KiB
71 Downloads
Szczegóły
Tabela rejestr zmian
Tabela rejestr zmian
Tabela-Rejestr-zmian-Dzialanie-6.6-20160421.docx
Version: 6.6
1,9 MiB
97 Downloads
Szczegóły
Załączniki wersja 1.2
Załączniki wersja 1.2
Zalaczniki-Dzialanie-6.6-20160421.zip
Version: 6.6
10,1 MiB
24 Downloads
Szczegóły