Działanie 6.6 – Spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków – zrealizowane

Dodano przez: Alicja Giszczak | 8 sierpnia 2019

7 sierpnia 2019 r., w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się spotkanie informacyjne dot. naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 6.6 Programy zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi  w wieku do lat 3. Działanie to realizowane będzie w trybie konkursowym (konkurs nr RPZP.06.06.00-IP.02-32-K53/19 ) dzięki środkom Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Konkurs nastawiony jest na projekty ukierunkowane na zapewnienie i zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat, w tym do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami m.in. poprzez tworzenie nowych miejsc w aktualnie funkcjonujących instytucjonalnych podmiotach opieki nad dziećmi, ich tworzenie w nowych placówkach wraz z finansowaniem działalności przez pierwszy okres funkcjonowania.

W pierwszej części spotkania omówiono zmiany w systemie oceny wniosków oraz wszystkie kryteria. W drugiej części pracownicy WUP odpowiadali na pytania dotyczące organizowanego konkursu, zgłaszane przez uczestników spotkania, a także omówili obowiązki informacyjne związane z realizacją projektów.

Celem planowanych do realizacji przedsięwzięć jest wzrost zatrudnienia oraz powrót na rynek pracy osób, którym utrudnia to sytuacja rodzinna wynikająca z opieki nad dziećmi do lat 3.

Prezentacja ze spotkania