Działanie 6.6 RPO WZ 2014-2020 – Zaproszenie na spotkania informacyjne

Dodano przez: admin | 29 lutego 2016

Dnia 8 marca 2016 r. w godz. 11:00 – 13:00 w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie

oraz

dnia 10 marca 2016 r. w godz. 11:00 – 13:00 w sali Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Koszalinie,

odbędą się spotkania informacyjne dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Działania 6.6 Programy zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 RPO WZ 2014-2020 – Konkurs nr RPZP.06.06.00-IP.02-32-K03/16.

Zgłoszenia na spotkania można przesyłać do dn. 4 marca 2016 r. do godz. 14:00, na adres aleksandra_szczesna@wup.pl, wyłącznie przy pomocy dołączonego formularza.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w spotkaniach może uczestniczyć tylko jedna osoba z danej instytucji.

W przypadku spraw organizacyjnych związanych ze spotkaniami prosimy kontaktować się telefonicznie z Biurem Informacji i Promocji EFS w Szczecinie, pod numerem telefonu (91) 42 56 163/164.

Formularz zgłoszeniowy
Formularz zgłoszeniowy
Formularz_zgloszeniowy_3.docx
64,2 KiB
149 Downloads
Szczegóły