Działanie 6.6 RPO WZ 2014-2020. Zaktualizowany harmonogram przeprowadzania oceny i wyboru wniosków do dofinansowania.

Dodano przez: Daniel Sawicki | 21 września 2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 6.6 Programy zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, w ramach konkursu nr  RPZP.06.06.00-IP.02-32-K03/16, publikuje zaktualizowany Harmonogram przeprowadzenia oceny i wyboru wniosków do dofinansowania
w odniesieniu do ww. konkursu.
Jednocześnie informujemy, iż w przypadku, gdy dotrzymanie harmonogramu nie będzie możliwe Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zastrzega sobie prawo do kolejnej aktualizacji harmonogramu.
Harmonogram oceny wnioskow Działanie 6.6 z dnia 20.09.2016
Harmonogram oceny wnioskow Działanie 6.6 z dnia 20.09.2016
Harmonogram-oceny-wnioskow-6-6-RPO-WZ-20092016.pdf
97,0 KiB
153 Downloads
Szczegóły