Działanie 6.6 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków

Dodano przez: admin | 8 marca 2016

W dniu 8 marca 2016 r. w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się spotkanie dot. naboru wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Działania 6.6 Programy zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 RPO WZ 2014-2020 – Konkurs nr RPZP.06.06.00-IP.02-32-K03/16.

W pierwszej części spotkania omówiono regulamin naboru wniosków w tym: typy projektów, grupy docelowe, podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie, zasady oceny wniosków. W drugiej części spotkania zaprezentowano odpowiedzi na pytania dotyczące organizowanego konkursu, zgłoszone przez uczestników.

Prezentacja ze spotkania
Prezentacja ze spotkania
Spotkanie_Informacyjne_6.6_080316.ppt
2,6 MiB
197 Downloads
Szczegóły
Odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi_na_pytania_6_6_08_03_2016_wo.ppt
294,5 KiB
326 Downloads
Szczegóły