Działanie 6.6 – Lista zawartych umów

Dodano przez: Alicja Giszczak | 3 lutego 2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje zbiorcze listy zawartych umów w ramach konkursu nr RPZP.06.06.00-IP.02-32-K03/16 – stan na dzień 31.01.2017 r.
Pobierz plik