Działanie 6.6 – Lista zawartych umów

Dodano przez: Alicja Giszczak | 30 czerwca 2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje ostateczną listę zawartych umów w ramach konkursu RPZP.06.06.00-IP.02-32-K53/19 – stan na dzień 30.06.2020 r. Pobierz plik

W kwestiach spornych rozstrzygnięcie zawsze będzie dokonywane w oparciu o dokument zamieszczony w formacie pdf.