Działanie 6.6 – Lista zawartych umów

Dodano przez: Alicja Giszczak | 1 czerwca 2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje listę zawartych umów w ramach konkursu RPZP.06.06.00-IP.02-32-K53/19– stan na dzień 31.05.2020 r. Pobierz plik

W kwestiach spornych rozstrzygnięcie zawsze będzie dokonywane w oparciu o dokument zamieszczony w formacie pdf.