Działanie 6.6- Lista zawartych umów

Dodano przez: Daniel Sawicki | 29 marca 2018

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje zbiorczą listę zawartych umów w ramach konkursu nr RPZP.06.06.00-IP.02-32-K24/17 – stan na dzień 28.12.2017 r. Pobierz plik