Działanie 6.6 – Lista wniosków zakwalifikowanych do II fazy oceny

Dodano przez: Alicja Giszczak | 2 października 2018

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje Listę projektów, które zostały zakwalifikowane do II fazy oceny – ocena strategiczna, w ramach konkursu nr RPZP.06.06.00-IP.02-32-K37/18 dla Działania 6.6 Programy zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Pobierz plik