Działanie 6.6 – Lista wniosków zakwalifikowanych do I fazy oceny merytorycznej

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 24 lipca 2018

W związku z zakończeniem oceny wniosków pod kątem braków w zakresie warunków formalnych w ramach konkursu nr RPZP.06.06.00-IP.02-32-K37/18, Działania 6.6 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje Listę projektów, które zostały pozytywnie zweryfikowane pod względem warunków formalnych i tym samym zostały skierowane do I fazy oceny merytorycznej. Pobierz plik