Działanie 6.6 – Lista wniosków zakwalifikowanych do I fazy oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPZP.06.06.00-IP.02-32-K24/17

Dodano przez: Alicja Giszczak | 5 lipca 2017

W związku z zakończeniem oceny wniosków pod kątem braków formalnych w ramach konkursu nr  RPZP.06.06.00-IP.02-32-K24/17, Działania 6.6 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje Listę projektów, które zostały pozytywnie zweryfikowane pod względem braków formalnych i tym samym zostały skierowane do I fazy oceny merytorycznej. Pobierz plik