Działanie 6.6 – Lista wniosków ocenianych w ramach procedury odwoławczej

Dodano przez: Alicja Giszczak | 16 grudnia 2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje listę wniosków skierowanych do oceny po pozytywnym rozpatrzeniu protestu dla konkursu nr RPZP.06.06.00-IP.02-32-K03/16

Pobiery plik