Działanie 6.6 – Lista wniosków ocenianych w ramach procedury odwoławczej

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 3 marca 2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje Listę projektów konkursowych rozpatrzonych w ramach procedury odwoławczej dla Działania 6.6  Programy zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, złożonych w odpowiedzi na konkurs nr RPZP.06.06.00-IP.02-32-K53/19, skierowanych do oceny w ramach Komisji Oceny Projektów.