Działanie 6.6 – Lista sprawdzająca dla projektodawcy

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 8 sierpnia 2019

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w dniu dzisiejszym zamieszcza Listę sprawdzającą dla projektodawcy pomocną w stwierdzeniu, czy wniosek spełnia wszystkie wymagania i kryteria oceny w ramach konkursu nr  RPZP.06.06.00-IP.02-32-K53/19. Pobierz plik