Działanie 6.6 – Lista projektów zakwalifikowanych do I fazy oceny

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 23 października 2019

W związku z zakończeniem oceny wniosków w zakresie warunków formalnych w ramach konkursu nr RPZP.06.06.00-IP.02-32-K53/19, Działania 6.6 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje Listę projektów, które zostały pozytywnie zweryfikowane pod względem warunków formalnych i tym samym zostały skierowane do I fazy oceny merytorycznej. Pobierz plik