Działanie 6.6 – Lista projektów wybranych do dofinansowania

Dodano przez: Alicja Giszczak | 27 kwietnia 2020

Aktualizacja listy projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów i zostały wybrane do dofinansowania w ramach konkursu nr RPZP.06.06.00-IP.02-32-K53/19dla Działania 6.6 RPO WZ 2014 – 2020.

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje zaktualizowaną po ocenie w ramach procedury odwoławczej Listę projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów i zostały wybrane do dofinansowania. Jednocześnie informujemy, iż w ramach przedmiotowego konkursu odstąpiono od przeprowadzenia oceny strategicznej. Pobierz plik

Jednocześnie informujemy, iż nastąpiła zmiana daty wybrania projektów do dofinansowania w związku zamieszczeniem błędnej na poprzedniej liście.