Działanie 6.6 – Lista projektów wybranych do dofinansowania

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 23 grudnia 2019

W związku  z rozstrzygnięciem konkursu nr RPZP.06.06.00-IP.02-32-K53/19, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje Listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 6.6. Jednocześnie informujemy, iż w ramach przedmiotowego konkursu Instytucja Organizująca Konkurs odstąpiła od Oceny Strategicznej.

Jednocześnie Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje informację o składzie Komisji Oceny Projektów dla rozstrzygniętego konkursu nr RPZP.06.06.00-IP.02-32-K53/19.