Działanie 6.6 – Lista projektów wybranych do dofinansowania

Dodano przez: Alicja Giszczak | 15 października 2018

W związku  z rozstrzygnięciem konkursu nr RPZP.06.06.00-IP.02-32-K37/18, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje Listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 6.6. Jednocześnie informujemy, iż w ramach przedmiotowego konkursu Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny strategicznej oraz dokonał zwiększenia alokacji, w związku z powyższym wszystkie projekty ocenione pozytywnie w ramach I fazy otrzymały dofinansowanie.

Jednocześnie Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje informację o składzie Komisji Oceny Projektów dla rozstrzygniętego konkursu nr RPZP.06.06.00-IP.02-32-K37/18.

Pobierz plik:

Lista projektów wybranych do dofinansowania

Lista członków KOP