Działanie 6.6 – Lista decyzji o dofinansowaniu projektów pozakonkursowych

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 13 sierpnia 2018

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje ostateczną listę zawartych decyzji o dofinansowaniu w ramach naboru RPZP.06.06.00-IP.02-32-P02/18 – stan na dzień 29.06.2018 r. Pobierz plik