Działanie 6.6 – Aktualizacja harmonogramu oceny wniosków

Dodano przez: Alicja Giszczak | 27 września 2018

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 6.6 Programy zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 udostępnia zaktualizowany harmonogram przeprowadzania etapów oceny i wyboru wniosków w odniesieniu do ww. konkursu.

Jednocześnie informujemy, iż w przypadku, gdy dotrzymanie harmonogramu nie będzie możliwe Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zastrzega sobie prawo do kolejnej aktualizacji harmonogramu. Pobierz plik