Działanie 6.6 – Aktualizacja regulaminu konkursu nr RPZP.06.06.00-IP.02-32-K24/17

Dodano przez: Daniel Sawicki | 10 maja 2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w ramach Działania 6.6 RPO WZ, udostępnia w dniu dzisiejszym, tj. 10.05.2017 r. zaktualizowany Regulamin konkursu dla Działania 6.6, wersja 1.1 z dnia 05.05.2017 r.
UWAGA! W Regulaminie konkursu zmianie uległy zapisy w punkcie 4.2.5oraz zaktualizowano załącznik nr 7.10. Pozostałe załączniki nie ulegną zmianie.
Szczegółowy wykaz zmian znajduje się w tabeli Rejestr zmian.
Ponadto, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje w dniu dzisiejszym, tj. 10.05.2017 r. Lista sprawdzająca dla projektodawców pomocna w stwierdzeniu, czy wniosek spełnia wszystkie wymagania i kryteria oceny w ramach konkursu RPZP.06.06.00-IP.02-32-K24/17.
Pobierz plik:
Regulamin konkursu wersja 1.1
Tabela zmian
Załączniki
Lista sprawdzającą dla projektodawców pomocna w stwierdzeniu, czy wniosek spełnia wszystkie wymagania i kryteria oceny w ramach konkursu RPZP.06.06.00-IP.02-32-K24/17