Działanie 6.5 – Zbiorcza lista zawartych umów

Dodano przez: Alicja Giszczak | 31 lipca 2019

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje listę zawartych umów w ramach konkursu RPZP.06.05.00-IP.02-32-K40/18– stan na dzień 31.07.2019 r. Pobierz plik

W kwestiach spornych rozstrzygnięcie zawsze będzie dokonywane w oparciu o dokument zamieszczony w formacie pdf.