Działanie 6.5 – Zaktualizowany harmonogram przeprowadzania kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków do dofinansowania

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 18 grudnia 2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 6.5 Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 udostępnia zaktualizowany harmonogram przeprowadzania etapów oceny i wyboru wniosków w odniesieniu do ww. konkursu. Pobierz plik
Jednocześnie informujemy, iż w przypadku, gdy dotrzymanie harmonogramu nie będzie możliwe Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zastrzega sobie prawo do kolejnej aktualizacji harmonogramu.